top of page

We support your uniqueness!

We will realise your idea into effective product and together we will create your own label.

Just let us know your concrete requests, and we will prepare different proposals for you. We have full internal and external capacities to carry out complete product development or private label process.

Alternatively, you can choose from our 430 already developed products and request modifications as you desire.

What will you get?

A complete range of services required in cosmetics business will be provided to you based on our knowledge and capacity:
• Customisation of products by new product development.
• Preparation of cosmetic files.
• Products can be filled into different types and volumes of containers: bottles, tubes, jars, etc. Select packaging from our stock collection or bring your own.
• Support and guidance to our partners through whole certification process. Products can be certified as natural or organic by Cosmos Organic. For more details see Cosmos Organic standard here https://www.cosmos-standard.org
• Products also can be certified as Vegan.
• Countries and regions may require different conditions, documents or product tests. To deal with requirements of your local authorities, we follow the updates to ensure that the registrations are done successfully. 

Principles of Cooperation

STEP 1

Determining the products

We discuss products you would like us to develop, define their specifics and agree on a packaging. We prepare an offer which is discussed with you before finalization, to make sure that we have a common understanding. Once the offer is accepted, we issue a invoice for sampling and legal documentation*.
*Label Instruction File, MSDS & SDS (Safety Data Sheet & Cosmetic Products Safety Report)

STEP 2

Sampling

We prepare samples and guidance questions to help you assess the products and comment. You test the products and provide us with your feedback. If required we prepare another two rounds of samples.

STEP 3

Pre Production Processes

Once you approve the products, we send you a product specification and all input materials needed to prepare a label. We guide you through the label preparation and make final quality control before printing to ensure that EU Label regulatory or your country requirements are fulfilled. We issue a pro-forma invoice for agreed quantities of the production

STEP 4

Production Process

Once you provide us with labels, boxes, packaging and we receive the ordered ingredients, we make the production. Just before shipment we issue the invoice, where we charge you with the difference of the production costs, based on the concrete number of products made.

Private Label Organic Cosmetic Product Development Process

Countries and regions may require different conditions, documents or product tests. To deal with requirements of your local authorities, we follow the updates to ensure that the registrations are done successfully. EU processes are a comprehensive example, you can find the processes below.

All cosmetic products on the EU market must be registered on the EU CPNP portal and have a cosmetic product safety report prepared in accordance with Regulation (EC) No 1223/2009. After the registration, the product becomes available for sale in EU countries. Similar processes work for the UK.

Private Label Organic Cosmetic Product Development Process and EU - CPNP Registration

STEP 1

Identity / Concept Preparation

Design of the whole concept and identity with the proposal of the active ingredients and the arrangement of the different products in the cosmetic line.

STEP 2

Sampling Process

All products are developed in accordance with the organic cosmetics guidelines (Cosmos Organic). If the product cannot be classified as organic for various reasons, the criteria for the standard for natural (Cosmos Natural) shall be considered. The exact percentage composition of the product is determined and laboratory samples are prepared in the formulation development process. 
The necessary parameters for the production of larger batches are also determined. All products are developed on a predefined type of packaging, so it must be specified before development begins.

STEP 3

Preparation of Product Documentation

STEP 3 - Preparation of product documentation
All cosmetic products on the EU market must be registered on the EU CPNP portal and have a cosmetic product safety report prepared in accordance with Regulation (EC) No 1223/2009. For CPNP registration, product label information, MSDS and Safety Assessment files are prepared by us in English. Microbiological, preservative efficacy and stability tests are performed for each product, depending on the type of product. It is necessary to carry out these tests in laboratories accredited by EU countries (We could get offers for the tests and we manage all processes on your behalf.)

In order to be able to register on the CPNP portal, a brand manager and a technical person residing in Europe must be appointed from your organization. Thanks to our intermediary companies, this technical person can be assigned to you.

STEP 4

Label / Box  Design

The label/box design is made by you in accordance with the product label information file. Each product must be assigned a barcode.

If your product will have the Cosmos Organic or Natural certificate, certification body must approve it befor CPNP registration.
For prevent mistakes that may lead to unnecessary waste of time, we always with you to guide on every step.

STEP 5   (optional)

Product Efficiency Testing & Does Not Contain Claims

Product Efficiency Testing    (optional)
Product performance testing (anti-aging, lifting, etc.) and dermatological tests are performed by several different laboratories. If you desire such tests (client cost), we connect you and the laboratories. 
“Does Not Contain” Ingredients Tests   (optional)
Does not contain ingredients testing (paraben, silicone, artificial coloring, artifical fragrance, etc.) are performed by several different laboratories. If you desire such tests (client cost), we connect you and the laboratories.
Test results/reports must be carried out before finalization and printing of labels.

STEP 6   (optional)

Certifications

Certifications for NATURAL or ORGANIC and/or VEGAN cosmetics. Certification must be carried out before finalization and printing of labels.

In order for us to produce Cosmos Organic certified products, you must have your own trademark registration. If you do not have a registered trademark, it will be sufficient to continue the process if there is no objection to your published trademark after your application.

STEP 7

CPNP Registration

CPNP registration  will be done by the technical person you have contracted with by using prepared files, test results, label /box designs.
After the registration, the product becomes available for sale in EU countries.

Similar processes work for the UK.

STEP 8

Production

Once all input ingredients are available at the production facility (all ingredients + all packaging (primary, secondary (if exists) + labels + transport packaging) we usually produce products within a month.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Satış Amaçlı - Özel Etiketli (Private Label) Organik Kozmetik Ürün Geliştirme 

Türkiye, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde hazırlanmış kozmetik mevzuatına sahiptir. Ürün için hazırlanan dosyaların, test sonuçlarının, etiket ve kutu tasarımlarının T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydı yapılmalıdır. Yapılan bildirim kayıt altına alındıktan sonra ürün Türkiye’de satılabilir hale gelir.

Organik Kozmetik Ürün Geliştirme Süreci ve T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS Bildirim Süreci

ADIM 1

Kimlik / Konsept Hazırlama

Aktif bileşenlerin önerisi ve ürünlerin istenen seriye uyarlanması ile tüm konseptin ve kimliğin tasarımı hazırlanır.

ADIM 2

Numune Hazırlama

Tüm ürünler organik kozmetik yönergelerine (Cosmos Organic) uygun olarak geliştirilmiştir. Ürün çeşitli nedenlerle organik olarak sınıflandırılamıyorsa, doğal (Cosmos Natural) standardının kriterleri dikkate alınır. Formülasyon tablosu oluşturulur ve laboratuvar numuneleri hazırlanır. 
Daha büyük partilerin üretimi için gerekli parametreler de bu süreçte belirlenir. Tüm ürünler önceden tanımlanmış bir ambalaj tipi için geliştirilir, bu nedenle geliştirme başlamadan önce kullanılacak ambalaj belirlenmelidir.

ADIM 3

Ürün Dosyalarının hazırlanması

ÜTS kaydı için ürün etiket bilgileri, MSDS ve Güvenlik Değerlendirmesi dosyaları tarafımızdan hazırlanır. 
Her bir ürün için ürünün cinsine bağlı olarak mikrobiyolojik, koruyucu etkinlik ve stabilite testleri yapılır. Sağlık Bakanlığının akredite ettiği laboratuvarlarda bu testlerin yapılması gereklidir (Bildirim için gerekli testler için adınıza özel teklifleri alıp tarafınıza iletiyoruz. Tüm süreçleri sizin adınıza yönetiyoruz.)

Sağlık bakanlığı bildirim süreci için bünyenizde bildirim yapabilecek e-imzaya sahip bir eczacı veya 2 sene kozmetik sektöründe deneyimli bir kimya mühendisi, kimyager bulunmalıdır. Bünyenizde olmaması durumunda size bu hizmeti verebilecek kişiler yönlendirebiliriz.

ADIM 4

Etiket / Kutu Tasarımı

Size ilettiğimiz ürün etiket bilgi dosyasına uygun etiket ve varsa kutu tasarımı tarafınızdan yaptırılır.
Her bir ürüne barkod atanmalıdır.
Hazırlanan tasarımlar ÜTS bildirimi öncesi ürününüz Cosmos Organic veya Natural sertifikası alacaksa önce sertifikasyon kurumu tarafından onaylanır.
Hazırladığınız tasarımları önce biz kontrol ediyor ve gereksiz zaman kaybına yol açabilecek hataların önüne geçmek için yanınızda yer alıyoruz.

ADIM 5   (İsteğe Bağlı)

Ürün Verimliliği ve İçermezler Testleri

Ürün Verimliliği Testi (isteğe bağlı)
Ürün performans testleri (anti-aging, lifting vb.) ve dermatolojik testler birçok farklı laboratuvar tarafından yapılmaktadır. Bu tür test süreçlerini arzu ederseniz (maliyeti size ait olmak üzere) sizin adınıza yönetiyoruz.
“İçermez” İddiaları Testleri (isteğe bağlı)
içermez  iddialeri testleri yapıldıktan sonra ambalaj üzerine yazılabilir (paraben, silikon, yapay renklendirme, yapay koku vb.). Bu tür test süreçlerini arzu ederseniz (maliyeti size ait olmak üzere) sizin adınıza yönetiyoruz.
Test sonuçları/raporları, etiketlerin kesinleştirilmesi ve basılmasından önce yapılmalıdır.

ADIM 6   (İsteğe Bağlı)

Sertifikalar

DOĞAL veya ORGANİK  ve/veya VEGAN için sertifikalar: Sertifika, etiketlerin son haline getirilmesinden ve basılmasından önce alınmalıdır.

Cosmos Organic ve Cosmos Natural sertifikalı ürün üretebilmemiz için size ait marka tescilinizin bulunması gerekir. Eğer tescilli bir markanız yoksa, başvurunuzun ardından yayımlanan markanıza itiraz gelmemiş olması sürecin devamı için yeterli olacaktır.

ADIM 7

ÜTS bildirim süreci

Hazırlanan dosyaların, test sonuçlarının, etiket ve kutu tasarımlarının T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydı anlaşma sağladığınız teknik kişi tarafından yapılır. Yapılan bildirim kayıt altına alındıktan sonra ürün Türkiye’de satılabilir hale gelir

ADIM 8

Üretim

Tüm girdi içerikleri üretim tesisinde mevcut olduğunda (tüm hammaddeler + tüm ambalajlar (birincil, ikincil (varsa) + etiketler + nakliye ambalajı) genellikle bir ay içinde ürünlerinizi üretiriz.

bottom of page