top of page
saru-organics-essential-oil-benefits-cosmetic-product-effect-jasmine.jpg

Essential Oils

saru-organics-essential-oil-distillation.png

The term 'aromatherapy' was first used in 1928 by Gattefossé, a French chemist working in his family's perfumery business. After accidentally discovering that lavender quickly heals a severe burn on his hand and helps prevent scarring, he was fascinated by the therapeutic possibilities of oils.

saru-organics-essential-oil-benefits-cosmetic-product-effect.jpg

Aromaterapi?
Bazı açılardan, 'aromaterapi' kelimesi yanıltıcı olabilir, sadece koku alma duyumuz ve duygular üzerinde çalışan bir şifa şekli olduğunu düşündürüyor olmasıdır. Kokusu dışında, her uçucu yağ, vücudun kimyasıyla doğrudan etkileşime giren ve daha sonra belirli organları veya sistemleri bir bütün olarak etkileyen bileşen kombinasyonuna sahiptir. Örneğin yağlar masaj şeklinde haricen kullanıldığında cilt tarafından kolayca emilir ve vücutta kan dolaşım sisteminde taşınır. Bu durum, ayak tabanlarına bir diş sarımsak sürme ile örneklenebilir; uçucu yağ içeriği kana alınacak ve bir süre sonra koku nefeste belirecektir. 

UçucuYağlar Vücudumuzda Nasıl Çalışır?

Uçucu yağların insan vücuduyla nasıl bir ilişki içinde olduklarını etki biçimlerine göre guruplandırabiliriz: farmakolojik, fizyolojik ve psikolojik. ​

Farmakolojik etki, uçucu bir yağ kan dolaşımına girdiğinde ve hormonlar ve enzimler vb. ile reaksiyona girdiğinde meydana gelen kimyasal değişikliklerle ilgilidir.​

Fizyolojik etki, uçucu yağın vücut sistemlerini, ister yatıştırıcı ister uyarıcı olsun, vb. nasıl etkilediği ile ilgilidir.​

Psikolojik etki, bir uçucu (esansiyel) yağ solunduğunda gerçekleşir ve kişi onun kokusuna tepki verir. ​

İlk iki nokta ile ilgili olarak, aromaterapinin tıbbi aromatik bitkicilik veya fitoterapi geleneği ile büyük bir ortak yönü vardır - başka bir deyişle, önemli olan sadece aroma değil, aynı zamanda yağlar ve vücut arasındaki kimyasal etkileşimdir ve meydana gelen fiziksel değişimlerdir.

Uçucu Yağlar Nasıl Kullanılır?

Günümüz aromaterapi 'uygulama kuralları' ile uyumlu genel bir kural olarak, uçucu yağları yalnızca harici ürünler (Balm, Krem, Şampuan ..vb.) ile birlikte kullanmak en doğru yoldur. Bunun nedeni, esas olarak yağların yüksek konsantrasyonu ve seyreltilmemiş formda mukoza zarlarında ve hassas mide astarında neden olabilecek potansiyel tahriş veya hasardır. Solunduğunda ise kişinin ruh halini veya duygularını etkileyebilir ve aynı zamanda vücutta fizyolojik değişikliklere neden olabilir. Nitekim, 1963'te yapılan bir Japon deneyinde, uçucu yağların sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin, solunduklarında yutulduğundan daha güçlü olduğu bulunmuştur. Soluma yolu ile akciğerlere taşınan uçucu yağlar (Maddenin 3. hali - gaz hali) çok daha hızlı bir şekilde kan dolaşım sistemine karışır. 

Günümüz kozmetik endüstrisi uçucu yağların bileşenleri olarak bilinen alerjenlerini sentetik olarak kopyalayarak/üreterek daha ucuza mal etme misyonu ile ilerlemektedir. Esans (Parfüm) olarak bilinen bu içerikler ile birçok kozmetik ürün kokulandırılmaktadır. Sentetik olarak bir araya getiren bu bileşenler ile elde edilen esanslarla yukarıda bahsettiğimiz gibi bir aromaterapi ve fayda süreci yaşanması söz konusu değildir.

Vücut Sistemleri

Cilt
Cilt sorunları genellikle kanda toksin birikmesi, hormonal dengesizlik veya sinirsel ve duygusal sıkıntılar gibi daha derin bir durumun yüzeysel olarak oluşumudur. Bu alanda, uçucu yağların çok yönlülüğü değerli hale gelir çünkü bu tür şikayetlerle çeşitli düzeylerde mücadele edebilirler.​

Dolaşım Sistemi, Kaslar ve Eklemler
Uçucu yağlar deri ve mukoza yoluyla kan dolaşımına kolayca emilir ve bir bütün olarak dolaşımın doğasını etkiler. ​

Solunum Sistemi
Burun, boğaz ve solunum yolu, uçucu yağlarla tedaviye çok iyi yanıt veren bölgelerdir. Soluma ile bronşlara ulaşan uçucu yağ bileşenleri birçok solunum yolu rahatsızlığı için faydalı olan bronşiyal sekresyonun artmasına (koruyucu bir reaksiyon) neden olurlar. ​

Bağışıklık Sistemi
Neredeyse tüm uçucu yağlar bakterisit özelliklere sahiptir ve beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek bulaşıcı hastalıkları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilirler. Tropik bölgelerde sıtma ve tifo gibi enfeksiyonlar, Orta Çağ'da veba salgınları sırasında keşfedilen faydaları aromatik bitki ve yağlara yüksek itibar kazandırmıştır.

saru-organics-essential-oil-benefits-cosmetic-product-effect.jpg

Aromatherapy?
In some ways, the word 'aromatherapy' can be misleading, suggesting it's just a form of healing that works on our sense of smell and emotions. Apart from its scent, every essential oil has a combination of ingredients that directly interact with the body's chemistry and then affect specific organs or systems as a whole. For example, when oils are used externally in the form of massage, they are easily absorbed by the skin and carried in the blood circulation system in the body. This can be exemplified by rubbing a clove of garlic on the soles of the feet; The essential oil content will be taken into the blood and after a while the smell will appear in the breath.

How Essential Oils Work in Our Body?

We can group the essential oils in relation to the human body according to their mode of action: pharmacological, physiological and psychological.

Pharmacological action is when an essential oil enters the bloodstream and the hormones and enzymes etc. It is concerned with the chemical changes that occur when it reacts with.​Physiological effect, essential oil's body systems, whether sedative or stimulating, etc. It's about how it affects you.

​Psychological effect occurs when an essential oil is inhaled, and the person reacts to its scent. 

Regarding the first two points, aromatherapy has a great deal in common with the tradition of medicinal aromatic herbalism or phytotherapy - in other words, it is not only the aroma that matters, but also the chemical interaction between oils and the body, and the physical changes that occur.

saru-organics-essential-oil-benefits-cosmetic-product-effect-pure-saf.jpg
saru-organics-essential-oil-benefits-cosmetic-product-effect-pure.jpg

How To Use Essential Oils?

As a general rule in line with today's aromatherapy 'practice rules', it is best to use essential oils only with external products (Balm, Cream, Shampoo ..etc.). This is mainly due to the high concentration of the oils and the potential irritation or damage it can cause in undiluted form to the mucous membranes and sensitive stomach lining. When inhaled, it can affect a person's mood or emotions and also cause physiological changes in the body. A 1963 Japanese experiment found that the effects of essential oils on the digestive system are stronger when inhaled than when ingested. Essential oils carried to the lungs by inhalation (3rd state of matter - gaseous state) mix into the blood circulation system much faster.

​ ​

Today's cosmetics industry is advancing with the mission of making the "allergens" known as components of essential oils cheaper by copying/producing them synthetically. Many cosmetic products are scented with these ingredients, known as Essence (Perfume). As we mentioned above, it is not possible to experience an aromatherapy and benefit process with the essences obtained with these components that bring them together synthetically.

Systems of the Body

Skin
Skin problems are often the superficial occurrence of a deeper condition, such as a buildup of toxins in the blood, hormonal imbalance, or nervous and emotional distress. In this area, the versatility of essential oils becomes valuable because they can combat such complaints on various levels.

Circulatory System, Muscles and Joints
Essential oils are easily absorbed into the bloodstream through the skin and mucous membranes and affect the nature of the circulation as a whole.

The Respiratory System
The nose, throat and respiratory tract are areas that respond very well to treatment with essential oils. Essential oil components that reach the bronchi by inhalation cause increased bronchial secretion (a protective reaction), which is beneficial for many respiratory ailments.

Immune System
Nearly all essential oils have bactericidal properties and can help prevent and treat infectious diseases by stimulating the production of white blood cells. In the tropics, infections such as malaria and typhoid fever gave aromatic herbs and oils a high reputation, whose benefits were discovered during plague epidemics in the Middle Ages.

saru-organics-essential-oil-benefits-cosmetic-product-effect-jasmine-sambac.jpg
bottom of page